USAID Competitive Economy Program in Ukraine (CEP) supports startups, small and medium enterprises (SMEs), competitive industries on Ukrainian and international markets, fosters a better business enabling environment, and enabling Ukrainian companies to benefit from international trade. USAID CEP supports the development of select sectors that have the potential to grow rapidly, increase revenue, and generate investment and jobs in an environmentally sustainable way. CEP is focused on several key sectors — information technology (IT), furniture, tourism, film and creative industries, and food processing. A key CEP approach to fostering businesses in competitive sectors is to create opportunities to enhance business and export knowledge and skills and assure access to finance. Within the framework of the program, grants are provided to business support organizations, industry and business associations, and SMEs.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, сприяє створенню сприятливого бізнес-середовища та надає українським компаніям можливість отримувати вигоду від міжнародної торгівлі. USAID КЕУ підтримує розвиток окремих секторів, які мають потенціал для швидкого зростання, збільшення доходів та створення інвестицій і робочих місць у екологічно стійкий спосіб. CEP орієнтована на кілька ключових секторів — інформаційні технології (IT), меблі, туризм, кіно- та креативні індустрії, харчову промисловість. Ключовим підходом CEP до стимулювання бізнесу в конкурентних секторах є створення можливостей для покращення бізнесу та експорту знань та навичок, а також забезпечення доступу до фінансування. В межах програми гранти надаються організаціям з розвитку підприємництва, галузевим та бізнес-асоціаціям, та МСП.

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” оголошує про відбір компаній, яким будуть надані консультації для підвищення експортного потенціалу

Підтримка українського бізнесу, який працює попри воєнні виклики, сплачує податки, створює робочі місця та прагне вийти на нові ринки є пріоритетом для Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” продовжує сприяти українському бізнесу у розвитку експортного потенціалу, щоб надати доступ до нових можливостей на закордонних ринках, забезпечити приплив іноземної валюти та стимулювати розвиток виробництва в країні. Зокрема, Програма допомагає в цьому через різноманітні ініціативи – торговельні місії, експортні альянси, консалтинг, навчання, дослідження ринку, оцінку готовності до експорту та нарощування потенціалу, розвитку E-commerce.

Наразі Програма інформує український бізнес про початок 2 (другої) хвилі набору на консультації в сфері експорту та зовнішньоекономічної діяльності від експертів провідних консалтингових компаній в рамках Проєкту зі стимулювання експорту та експортного потенціалу. В рамках проєкту бізнес із переробної галузі економіки зможе отримати онлайн-консультації щодо розбудови експортного потенціалу та ведення експортної діяльності. Всього в рамках 2 (другої) хвилі проєкту зможуть долучитися до 100 українських підприємців з переробної галузі економіки. 

Участь у відборі можуть взяти виробничі компанії, що матимуть у штаті від 10 співробітників на момент подання заявки.

Відібрані учасники отримають консультації із супроводження експортної діяльності, валютного контролю, податкового законодавства, митного оформлення товарів, правових аспектів укладання зовнішньоекономічних контрактів та багатьох інших. Консультації надаватимуться українськими консалтинговими компаніями, серед яких: Sayenko Kharenko, Integrities, PWC, Crowe, KPMG.

До тем консультацій належать:

 • Митне оформлення та інші питання, пов’язані з оформленням товару для експорту;
 • Укладення та виконання зовнішньоекономічних договорів (крім спорів щодо виконання договорів);
 • Регулювання відповідності продукції вимогам, необхідним в тому числі для експорту, що може включати питання щодо сертифікації продукції, різні аспекти технічного регулювання товарів, маркування продукції, ліцензування продукції, інша дозвільна документація, питання щодо безпечності продукції тощо;
 • Податкове законодавство;
 • Валютний контроль та питання платежів, включаючи пов’язаних з експортом;
 • Доступ до фінансування та залучення інвестицій, в тому числі для цілей експортної діяльності;
 • Логістичні питання, пов’язані з експортною діяльністю.

Прийом заявок триватиме до 31 липня 2024 р. Розгляд заявок відбуватиметься в короткі терміни після надходження.

Рекомендуємо заявникам регулярно зберігати свою заявку, щоб упевнитися, що повна заявка подана правильно. 

З компаніям будуть укладені угоди про партнерство щодо конкурентоспроможності. Глянути зразок угоди тут 

Подані заявки повинні чітко пояснювати, яким чином запропоновані послуги сприятимуть досягненню принаймні одного з наведених нижче ключових індикаторів:  

 1. Кількість працевлаштованих людей (повна зайнятість на щонайменше 12 місяців), а також кількість збережених робочих місць, із розподілом на чоловіків, жінок і ВПО. 
 2. Вартість додаткових продажів у доларах США внаслідок упровадження грантової підтримки.    
 3. Кількість підприємств, які розширили свої експортні ринки за підтримки USAID.
 4. Обсяг власних інвестицій у доларах США у розвиток бізнесу внаслідок упровадження грантової підтримки. 

Applications will be received in four batches, with the following deadlines: 

1st Batch – due on December 26, 2023

2nd Batch – due on March 15, 2024

3rd Batch – due on April 15,2024

4th Batch – due on May 15, 2024

5th Batch - due on June 15, 2024

6th Batch - due on July 15, 2024

Dear Applicant,

The State Institution “Entrepreneurship and Export Promotion Office” with the support of the USAID Competitive Economy Program offers small and medium enterprises (SMEs) support in restoration and development of their enterprises in Ukraine in the realities of wartime by providing specialized consulting services - sessions with international business experts at the OnFrontiers global marketplace. 

*OnFrontiers is a global marketplace that connects approximately 50,000 world-class experts, assisting entrepreneurs in finding solutions to their business inquiries.

More information about the initiative - The Knowledge Network OnFrontiers. 

The consultations cover and are not limited to the following issues:

- Assessment and adaptation of the business model in connection with the war, including reconfiguration of production facilities and business processes in connection with relocation.

- Solutions in the field of marketing and promotion of goods or services to new markets in EU and other locations (logistics / market research).

- Adaptation of a product or service to new international market / adapting product labels so confirm with EU requirements.

- Change and adaptation of supply chains that were broken due to the war.

- Import/export substitution in the local and global markets previously occupied by russian and belarussian companies.

USAID Competitive Economy Program (CEP)