Ends on

Шановні Заявники!

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку впроваджує компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», оголошує прийом грантових заявок на реалізацію заходів з формування та діяльності експортних альянсів. Експортний альянс – це об'єднання підприємств та приватних підприємців для спільного просування своєї продукції на експортних ринках, яке об’єднує не менше 5 підприємств та/або приватних підприємців, що мають намір підвищити рівень інтернаціоналізації своєї економічної діяльності та збільшити обсяг продажу своїх товарів і послуг закордон шляхом узгодження цілей та через спільні дії й інструменти, в т. ч. спільне фінансування заходів. 

Заявки в рамках цього ЗПЗ прийматимуться від зареєстрованих в Україні неурядових організацій (альянси, асоціації, спілки, об’єднання тощо), що представляють підприємства та приватних підприємців певної галузі (сектору) економіки (згадуються як бенефіціари в цьому ЗПЗ). Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США та внутрішніх процедур управління грантами Програми КЕУ.

Заявки від підприємств приватної форми власності  (ФОП, ТОВ, АТ, тощо) - не розглядатимуться.

В рамках гранту передбачається призначення менеджера з експорту, який буде безпосередньо залучений грантоотримувачем для надання координаційної та експертної підтримки експортному альянсу для реалізації мети гранту та досягнення спільних цілей учасників. Менеджер з експорту координуватиме розробку та реалізацію Плану з просування експорту (ППЕ) для експортного альянсу. 

КЕУ заохочує заявників налагодити співпрацю з Державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та просування експорту» (ДУ ОРПЕ) або іншими профільними організаціями (Український фонд стартапів тощо) в рамках реалізації запропонованої грантової діяльності. Форми співпраці можуть бути різними та включати угоди між заявником та такими профільними організаціями щодо спільного використання ресурсів та/або спільної реалізації завдань у рамках грантової діяльності, що запропонована заявником.

Нижче подано перелік ключових індикаторів, пов’язаних із цим ЗПЗ: 

1. Вартість нових інвестицій у доларах США у галузях, підтриманих USAID. 

2. Вартість додаткових продажів у доларах США внаслідок упровадження грантової підтримки.

3. Кількість підтриманих USAID бізнесів, які розширили свої ринки експорту.

4. Кількість працевлаштованих людей, а також кількість збережених робочих місць, із розподілом на чоловіків і жінок. Кількість ВПО серед працевлаштованих та збережених працівників.

5. Кількість компаній, які отримали технічну підтримку для експорту. 

6. Участь українських компаній та приватних підприємців в заходах експортного маркетингу, таких як тури вхідного та вихідного маркетингу, торгові ярмарки, В2В («бізнес-для-бізнесу») нетворкінг, відображає кращий досвід

7. Кількість бізнесів, які покращили свою організаційну й технічну спроможність в результаті грантової підтримки.

8. Кількість релокованих підприємств та приватних підприємців, підтриманих Програмою. 

 Рекомендовано, щоб реалізація грантового проекту/діяльності здійснювалася в дві стадії.

Очікується, що в рамках реалізації першої стадії грантової діяльності за цим ЗПЗ можуть бути реалізовані наступні заходи (список не вичерпний):

1. Визначення та залучення менеджера з експорту з первинним завданням – синхронізувати експортні можливості та потреби учасників альянсу, визначити спільну мету для співпраці в межах альянсу та розробити ППЕ учасників альянсу на період 6-12 місяців.

2. Проведення аналізу не більше трьох цільових експортних ринків, запропонованих експортним альянсом. Такий аналіз може бути підготовлений консалтинговою компанією з інтернаціоналізації бізнесу або досвідченими експертами (що бажано знаходяться і працюють на відповідних ринках), й має включати кількісні і якісні оцінки ринків, у тому числі розмір ринків, як за обсягом, так і за вартістю; сегментація потенційних клієнтів та моделі їхніх практик із закупівлі товарів/послуг; опис конкуренції, економічного середовища; будь-які бар’єри для входження на ринки та відповідні нормативно-правові акти;

3. Укладання та погодження ППЕ щодо виходу на обраний ринок чи ринки або розширення присутності на обраному ринку чи ринках

4. Підвищення експортної спроможності учасників альянсу для виходу на обраний цільовий ринок чи ринки (навчання для підвищення/розвитку навичок з міжнародних продажів, консалтингові послуги з розвитку експорту на обраному ринку, впровадження необхідної національної/міжнародної сертифікації й ліцензування продукції/послуг, оцінки відповідності продукції умовам технічних регламентів, та інші подібні активності, які необхідні для експорту на обраний ринок чи ринки, тощо).

В рамках другої стадії передбачається імплементація ППЕ щодо виходу учасників альянсу на обраний ринок чи ринки або розширення присутності на обраному ринку чи ринках. Орієнтовні заходи в рамках другої стадії грантового проекту можуть передбачати наступні (список не вичерпний):

1. Пошук партнерів на цільових ринках: заходи, пов’язані з пошуком партнерів та/або дистриб'юторів, які виявили зацікавленість у товарах та/або послугах учасників альянсу. Ці заходи можуть включати залучення консультантів/експертів для досліджень щодо каналів продажів, розробки маркетингової стратегії просування на ринку, аналізу конкурентів та інших завдань для просування продукції/послуг на ринку та пошуку зацікавлених партнерів, ведення комунікації від альянсу та його учасників та інше; 

2. Підготовка ціннісних пропозицій альянсу та його учасників, розробка маркетингових матеріалів; просування сектору та можливостей учасників альянсу на ринку із залученням лідерів галузі, секторальних та загальних ЗМІ, соціальних мереж, ключових гравців ринку та інших публічних та приватних учасників; 

3. Реєстрація на маркетплейсах та matchmaking платформах для просування ціннісних пропозицій альянсу та його учасників в межах реалізації спільних цілей; підписка на комерційні ресурси та платформи для доступу до інформації щодо потенційних партнерів, участь у міжнародних профільних організаціях; 

4. Реалізація заходів зі сприяння експорту: такі заходи, як участь у торгових місіях та виставках; запрошення та/або приймання іноземних баєрів в Україні, спеціальні заходи для промоції пропозицій учасників альянсу (side events) під час проведення відомих міжнародних виставок, В2В («бізнес-для-бізнесу») нетворкінгу та інших інформаційно-промоційних заходів;

5. Підтримка операційної присутності альянсу на цільовому ринку за рахунок партнерств з експертами/торговими агентами, створення центру продажів на ринку (включно із залученням менеджерів з продажів), оренду складських приміщень для логістики продукції та інші заходи для акселерації експортних продажів, в т. ч. інші заходи, спрямовані на ефективне визначення каналів продажів та залучення потенційних клієнтів відповідно до ППЕ.

Цим запитом на подання грантових заявок (ЗПЗ) передбачено внесок грантоотримувача у розмірі щонайменше 25% від загального бюджету грантової діяльності.

Цей ЗПЗ, включно з інструкціями щодо заповнення заявки та шаблонами, доступний у форматі Word за посиланням: Google.drive.com 

Процес подання заявок відбуватиметься в один етап. Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) та деталізований бюджет гранту (Додаток В). 

 

We use Submittable to accept and review our submissions.