USAID Competitive Economy Program in Ukraine (CEP) supports startups, small and medium enterprises (SMEs), competitive industries on Ukrainian and international markets, fosters a better business enabling environment, and enabling Ukrainian companies to benefit from international trade. USAID CEP supports the development of select sectors that have the potential to grow rapidly, increase revenue, and generate investment and jobs in an environmentally sustainable way. CEP is focused on several key sectors — information technology (IT), furniture, tourism, film and creative industries, and food processing. A key CEP approach to fostering businesses in competitive sectors is to create opportunities to enhance business and export knowledge and skills and assure access to finance. Within the framework of the program, grants are provided to business support organizations, industry and business associations, and SMEs.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, сприяє створенню сприятливого бізнес-середовища та надає українським компаніям можливість отримувати вигоду від міжнародної торгівлі. USAID КЕУ підтримує розвиток окремих секторів, які мають потенціал для швидкого зростання, збільшення доходів та створення інвестицій і робочих місць у екологічно стійкий спосіб. CEP орієнтована на кілька ключових секторів — інформаційні технології (IT), меблі, туризм, кіно- та креативні індустрії, харчову промисловість. Ключовим підходом CEP до стимулювання бізнесу в конкурентних секторах є створення можливостей для покращення бізнесу та експорту знань та навичок, а також забезпечення доступу до фінансування. В межах програми гранти надаються організаціям з розвитку підприємництва, галузевим та бізнес-асоціаціям, та МСП.

Дата початку прийому заявок: 10 серпня 2023 року 

Кінцевий термін подання заявок: 1 грудня 2023 року

 

Шановні Заявники,

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізовується компанією «Кімонікс Інтернешнл», приймає грантові заявки від малих та середніх підприємств (МСП) приватної форми власності, бізнес-асоціацій, неурядових організацій, бізнес-спільнот та інших організацій з розвитку підприємництва (ОРП) на імплементацію заходів тривалістю до 10 місяців, спрямованих на збереження та створення робочих місць, зокрема, через підвищення кваліфікації, перенавчання та працевлаштування працівників підприємств (включно з внутрішньо переміщеними особами), які втратили роботу внаслідок війни та/чи хотіли б перейти в нову галузь (світчери), реалізацію інкубаційних/акселераційних програм розвитку підприємництва, самозайнятості та експортних спроможностей підприємств.

Програма USAID КЕУ очікує надати орієнтовно 2,000,000 доларів США шляхом присудження близько 20 грантів, сума яких становитиме орієнтовно від 35,000 доларів США до 150,000 доларів США в гривневому еквіваленті, залежно від обсягу діяльності та остаточних домовленостей досяшнутих в ході перемовин. Очікується, що кожен грант в рамках цього запиту триватиме до десяти місяців. Тип гранту буде визначено під час переговорного процесу, залежно від передбаченої діяльності, а також можливостей і досвіду грантоотримувача.

Гранти надаватимуться та реалізовуватимуться відповідно до правил USAID та нормативних документів уряду США, які регулюють надання грантів за контрактами, а також згідно з внутрішніми політиками управління грантами Програми КЕУ.

Орієнтовні заходи й активності, які можуть бути втілені в рамках грантової програми, включають, серед іншого: 

 1. Допомога в підвищенні кваліфікації, перенавчанні та працевлаштуванні працівників приватного й державного секторів, які втратили роботу внаслідок війни, людей, які хотіли б перейти в нову галузь чи адаптувати свої навички до нових умов ринку, включно з внутрішньо переміщеними особами. 
 2. Впровадження сертифікованих програм для навчання та перекваліфікації  спільно із закладами професійно-технічної освіти та закладами вищої освіти для розвитку кадрового потенціалу виробничих та сервісних галузей економіки.
 3. Надання консультацій для розвитку спроможності МСП щодо підвищення кадрового  потенціалу та працевлаштування, включно з впровадженням програм навчання й  менторства для тренерів. Проведення галузевих заходів (тренінгів,  хакатонів, мітапів та буткемпів), спрямованих на створення та збереження робочих місць в МСП.
 4. Надання послуг з розвитку бізнесу стартапам, малим і середнім  підприємствам, включно з бізнес-інкубацією, бізнес-акселерацією, програмами з розвитку інноваційних бізнесів, консультаціями, тренінгами тощо.
 5.  Впровадження національних програм з працевлаштування, необхідних для відбудови економіки країни та євроінтеграційного процесу: розробка та адвокація змін до законодавства про працевлаштування, допомога у створенні нових державних програм з перенавчання та працевлаштування, моніторинг та аналіз їхніх результатів, проведення досліджень щодо ринку праці. 
 6. Впровадження навчальних програм для швидкого перефокусування МСП на експорт або збільшення частки експорту в продажах МСП: розробка та реалізація програм навчання, спрямованих на підвищення готовності МСП до експорту, оновлення експортних бізнес-моделей, на які вплинули збої у ланцюгах поставок, забезпечення кваліфікованою робочою силою для розвитку зовнішньої торгівлі тощо.

Нижче подано перелік ключових індикаторів, пов’язаних із цим ЗПЗ: 

 •  Кількість працевлаштованих людей, а також кількість збережених робочих місць, із розподілом на чоловіків і жінок. Кількість ВПО серед нещодавно працевлаштованих та збережених працівників.
 •  Кількість розроблених (проведених) тренінгів та тренінгових програм. 
 • Кількість учасників, що пройшли навчання (тренінги та тренінгові програми).
 • Кількість стартапів і бізнесів, які успішно завершили програми інкубації та акселерації за підтримки USAID.
 • Кількість законів і нормативно-правових актів щодо МСП для покращення бізнес-середовища для працевлаштування, розроблених/внесених на розгляд/прийнятих у результаті надання підтримки USAID. 
 •  Вартість нових інвестицій у доларах США у галузях, підтриманих USAID. 
 •  Вартість додаткових продажів у доларах США внаслідок упровадження проєктів.
 • Кількість підтриманих USAID компаній, які розширили свої ринки експорту.
 • Кількість МСП, які отримали технічну підтримку для експорту.
 •  Кількість підприємств, які покращили свою організаційну й технічну спроможність в результаті грантової підтримки.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗПЗ-2023-037 ТА СУПРОВІДНІ ДОДАТКИ ДОСТУПНІ НА: Google.drive.com 

Процес приймання заявок складатиметься з трьох частин із такими термінами:

1 частина – до 28 серпня  2023 року включно

2 частина – до 16 жовтня 2023 року включно

3 частина – до 1 грудня 2023 року включно

Надсилайте, будь ласка, всі питання щодо цього запиту на електронну адресу Grants@CEPUkraine.org із зазначенням «RFA-2023-037» в темі електронного листа.


  Співробітники Програми USAID КЕУ та Кімонікс не можуть вимагати, а заявникам забороняється пропонувати будь-які гроші, виплати, комісійні, кредити, подарунки, винагороди, матеріальні цінності або компенсацію з метою отримання або надання неналежного сприятливого ставлення, пов’язаного із цим запитом. Про будь-який неправомірний запит від співробітника проєкту слід повідомити Керівнику Програми або на електронну пошту BusinessConduct@chemonics.com.

Дата початку прийому заявок: 3 липня 2023 року 

Кінцевий термін подання заявок: 15 грудня 2023 року


Шановні Заявники!   


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку впроваджує компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», оголошує прийом грантових заявок на реалізацію заходів, спрямованих на підтримку інноваційної трансформації та розвитку українських переробних малих та середніх підприємств (МСП). Ці зусилля допоможуть українським переробним МСП подолати спричинені війною збої та зупинки виробництва, забезпечити безперервність та стійкість бізнесу, а також допоможуть МСП розвиватися на внутрішньому та зовнішніх ринках та, зрештою, підтримувати економіку України.  


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) надає гранти українським переробним МСП - підприємствам приватної форми власності для підтримки інноваційної трансформації та розвитку. Зокрема, гранти підтримуватимуть МСП у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню енергоефективності та ефективності використання інших ресурсів (наприклад, води) та поводження з відходами (наприклад, зменшення відходів, їх переробка), підвищенню відповідності стандартам охорони навколишнього середовища, ощадливому виробництву, та у подібних видах діяльності, які сприяють побудові технологічної, сучасної, цифрової переробної промисловості, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізація виробництва товарів потрібних для відбудови.   
 

В рамках цієї програми USAID КЕУ очікує надати гранти підприємствам переробної промисловості (Секція С КВЕД - 2010), крім підприємств, що працюють в сфері виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, коксу та продуктів переробки нафти, хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, поліграфічної діяльності, ремонту і монтажу машин і устаткування, в медичній сфері, а також підприємств, що виробляють будь-яку продукцію, яка може розглядатися як зброя, боєприпаси чи продукція подвійного призначення. Діяльність, яка може бути підтримана в рамках цього  ЗПЗ включає, але не обмежується, наступним:   
 

 • Впровадження інноваційних рішень, інструментів та бізнес-моделей для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу (виробництва та/або продажів);   
 • Придбання обладнання, апаратного забезпечення для вдосконалення процесів/продуктів/технологій;   
 • Діяльність, пов’язана із запуском виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту, наприклад, закупівля послуг з автоматизації процесів, з розробки технічних специфікацій, технічних проектів;   
 • Діяльність, необхідна для сертифікації продукції на відповідність національним або міжнародним стандартам  якості та безпечності,  або галузевим аудитам/сертифікаціям, необхідним для підвищення конкурентоспроможності та зростання;   
 • Діяльність, пов'язана з масштабуванням випуску продукції,  а також маркетинговим просуванням  існуючого продукту на національному та закордонних ринках. Така діяльність не може включати допомогу в організації участі в торгових виставках, торгових місіях та подібних активностей;  
 • Застосування передових виробничих і бізнес-рішень у виробництві продукції  (що може включати 3D-друк і адитивне виробництво, встановлення робототехніки та запровадження автоматизації процесів, застосування штучного інтелекту (ШІ) та передових технологій обробки даних тощо).
   

Гранти надаватимуться та реалізовуватимуться відповідно до правил USAID та нормативних документів уряду США, які регулюють надання грантів за контрактами, а також згідно з внутрішніми політиками управління грантами Програми КЕУ.   


ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗПЗ-2023-036 ТА СУПРОВІДНІ ДОДАТКИ ДОСТУПНІ НА GOOGLE DRIVE.


Інформація щодо подання заявок
Процес подання заявок складатиметься із двох етапів. Усі заявки – на 1 та 2 етапі – повинні надсилатись через платформу для подання заявок Submittable. Будь ласка, заповніть онлайн-форму для подання заявки та дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних документів. Концепція (1 етап) повинна подаватись лише українською мовою відповідно до формату та вимог, зазначених у Додатку А. Для тих заявників, які переходять до 2 етапу, необхідні форми, документація та інструкції будуть розміщені на платформі для подання заявок Submittable. 


1 етап: через платформу для подання заявок Submittable заявники повинні подати концепцію та бюджет, використовуючи шаблон для концепції в Додатку А, що включає інформацію про бюджет, а також копію Свідоцтва про реєстрацію. Комітет з грантового відбору розгляне подані концепції. Якщо заявник відповідає критеріям оцінювання, наведеним у Розділі V, або перевищує їх, його повідомлять про проходження 1 етапу і запросять подати повну заявку через платформу для подання заявок Submittable. На першому етапі заявки можуть бути подані до одного з трьох дедлайнів:  
1 дедлайн – до 15 серпня 2023 року включно (розглядатимуться в серпні 2023 року)
2 дедлайн – до 15 жовтня 2023 року включно (розглядатимуться в жовтні 2023 року)
3 дедлайн – до 15 грудня 2023 року включно (розглядатимуться в грудні 2023 року).  
 

На 1 етапі заявки не розглядатимуться на основі детальних критеріїв, а оцінюватимуться та відбиратимуться на основі оцінки, чи можливо їх реалізувати, та на основі їхньої відповідності пріоритетним сферами технічної допомоги Програми USAID КЕУ. Лише найбільш перспективні концепції будуть відібрані до 2 етапу.  

2 етап: заявники, відібрані в результаті І етапу, повинні подати повну заявку через платформу для подання заявок Submittable, відповідно до правил і процедур Програми USAID КЕУ.  Перш ніж Програма USAID КЕУ ухвалить остаточне рішення щодо надання гранту, повні заявки оцінюватиме незалежний комітет з грантового відбору на основі детальних критеріїв. Заявників поінформують про рішення комітету з грантового відбору через платформу для подання заявок Submittable.  

Необхідні форми, документація та інструкції для подання заявок на 2 етапі будуть надіслані безпосередньо тим заявникам, які успішно пройшли 1 етап. Уся інформація буде надіслана через платформу для подання заявок Submittable, і тому вона не включена до цього ЗПЗ.  

Шановні заявники,
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку впроваджує Кімонікс Інтернешнл, приймає грантові заявки на реалізацію діяльності з підтримки безперервності та відновлення бізнесу, включно із переміщенням або відновленням бізнесу в умовах війни, розширенням та/або розростанням на зовнішні ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім покращенням тощо. Діяльність може бути зосереджена на таких потребах: покращення бізнес-процесів і моделей; розбудова організаційного потенціалу; розвиток виробництва; продажі, а також цифрові та торгові можливості. Ці потреби можуть включати: інформаційно-технологічні (ІТ) рішення; розробку продукту та інновації; інструменти та стратегії; створення або відновлення ланцюгів поставок; посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом; покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках; підвищення конкурентоспроможності бізнесу; покращення доступу до фінансування для МСП, а також подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу.
Програма USAID КЕУ надаватиме гранти українським фізичним особам-підприємцям та приватним підприємствам, що відповідають критеріям для отримання гранту. Наразі USAID КЕУ зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва та послуг (наприклад, виробництво меблів, текстилю, зооіндустрія, виробництво іграшок, косметики, товарів для дому, харчова промисловість та електронне обладнання), а також креативних індустрій (наприклад, фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції). При цьому програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту.
Гранти надаватимуться та реалізовуватимуться відповідно до правил USAID та нормативних документів уряду США, які регулюють надання грантів за контрактами, а також згідно із внутрішніми політиками та процедурами управління грантами Програми КЕУ.
Будь ласка, надсилайте усі запитання щодо цього запиту на Grants@cepukraine.org та зазначте «APS-2022-004» у темі електронного листа. Програма USAID КЕУ відповість на електронну пошту на всі запитання щодо процесу подання заявок протягом п’яти робочих днів.
1 етап: через платформу для подання заявок Submittable заявники повинні подати концепцію та бюджет, використовуючи шаблон для коцепції в Додатку А, що включає інформацію про бюджет, а також копію Свідоцтва про реєстрацію. Комітет з грантового відбору розгляне подані концепції. Якщо заявник відповідає критеріям оцінювання, наведеним у Розділі V.A., або перевищує їх, його офіційно повідомлять про проходження 1 етапу і запросять подати повну заявку. Заявників поінформують про рішення комітету з грантового відбору через платформу для подання заявок Submittable. Концепції переглядатимуться по мірі надходження. Лише найбільш перспективні концепції будуть відібрані до 2 етапу.
Заявники повинні надати такі документи:
1)  Додаток A – концепція грантової діяльності
2)  Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань
2 етап: заявники, відібрані в результаті 1 етапу, повинні подати повну заявку через платформу для подання заявок Submittable, відповідно до вказівок Програми USAID КЕУ. Заявники повинні підтвердити, що вони відповідають критеріям для отримання гранту, описаним у Розділі III. Перш ніж Програма USAID КЕУ ухвалить остаточне рішення щодо надання гранту, повні заявки оцінюватиме незалежний комітет з грантового відбору на основі детальних критеріїв. Заявників поінформують про рішення комітету з грантового відбору через платформу для подання заявок Submittable.

Співробітники Програми USAID КЕУ та Кімонікс не можуть вимагати, а заявникам забороняється пропонувати будь-які гроші, виплати, комісійні, кредити, подарунки, винагороди, матеріальні цінності або компенсацію з метою отримання або надання неналежного сприятливого ставлення, пов’язаного із цим запитом. Про будь-який неправомірний запит від співробітника проєкту слід повідомити Керівнику Програми або на електронну пошту BusinessConduct@chemonics.com.
НЕДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ
Грантові кошти Програми USAID КЕУ не можуть використовуватись для такого:
● будівництво або будь-яка інфраструктурна діяльність (прибдання нерухомості);
● церемонії, вечірки, святкування або «представницькі» витрати;
● придбання товарів, на які поширюються обмеження, зокрема: сільськогосподарськихтоварів, на які поширюються обмеження; автотранспортних засобів, у тому числі мотоциклів; фармацевтичних препаратів; медичного обладнання; засобів контрацепції; вживаного обладнання; обладнання та послуг для проведення абортів; предметів розкоші; та інші;
● алкогольні напої;
● придбання товарів або послуг, обмежених або заборонених згідно з чинними правилами USAID щодо походження/національності (наприклад, товари та послуги із Куби, Ірану, Північної Кореї та Сирії);
● будь-яка закупівля або діяльність, що вже була здійснена;
● закупівлі або діяльність, що не є необхідними задля досягнення цілей гранту, згідно із визначенням Програми USAID КЕУ;
● попередні зобов’язання та/або борги, штрафи та пені, накладені на грантоотримувача, а також
● створення фондів для пожертв.
IV.C.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВКУ ТА ЇЇ ПОДАННЯ
Усі заявки – повинні надсилатись через платформу Submittable. Будь ласка, заповніть онлайн-форму для подання заявки та дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних документів. Заявки, надіслані електронною поштою, або друковані копії заявок не прийматимуться. Програма КЕУ продовжуватиме приймати заявки до 24 липня 2023 року, або до тих пір, доки не вичерпаються кошти. Заявки, що надійшли із запізненням або не відповідають вимогам, не розглядатимуться.
Будь ласка, надсилайте всі запитання, пов’язані із цим запитом, на Grants@cepukraine.org. Програма USAID КЕУ надасть відповідь на електронну пошту на всі запитання щодо процесу подання заявокпротягом п’яти робочих днів.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАЯВОК
Усі заявки розглядатимуться внутрішнім комітетом з грантового відбору, до якого входить технічний персонал Програми USAID КЕУ. На 2 етапі заявки будуть оцінюватися на основі критеріїв оцінки, наведених у таблиці нижче:
Категорія критеріїв оцінки
Оцінка (Бали)
A. Життєздатність та сталість технічного підходу 25
B. Масштаб і вплив діяльності (наприклад, імпортозаміщення, внесок в економіку, продемонстрований експортний потенціал) 25
C.   Обґрунтованість витрат та ефективність у питаннях виконання завдань гранту 15
D. Збережені та/або створені робочі місця, у тому числі для жінок, молоді, переміщених осіб та вразливих груп 15
E. Управлінська спроможність грантоотримувача  та попередні результати 10
F. Сталість бізнесу грантоотримувача  (наприклад, сталі бізнес-процеси, фінансова сталість, продукти або послуги,   що користуються попитом на ринку, інновації, потенційні ринки тощо) 10
Загальна оцінка - 100 балів
НАДАННЯ ГРАНТУ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ
Гранти можуть узгоджуватись або бути деномінованими в гривнях чи доларах США. Усі гранти будуть фінансуватися та виплачуватись у гривнях.
Усі витрати, що фінансуються за рахунок гранту, мають бути допустимими, здатними до розподілення та обґрунтованими.
Публікація цього РПЗ та переговори під час роботи над заявкою не означають рішення про надання гранту та не містять зобов’язання з боку Програми USAID КЕУ, а також не зобов’язують Програму USAID КЕУ сплачувати витрати, понесені під час підготовки та подання заявки. Окрім цього, Програма КЕУ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку або всі отримані заявки та залишає за собою право запитувати про додаткові роз’яснення у заявників

Applications will be received in two batches, with the following deadlines: 

1st Batch – due on November 15, 2023

2nd Batch – due on March 15, 2024

Dear Applicant,

The State Institution “Entrepreneurship and Export Promotion Office” with the support of the USAID Competitive Economy Program offers small and medium enterprises (SMEs) support in restoration and development of their enterprises in Ukraine in the realities of wartime by providing specialized consulting services - sessions with international business experts at the OnFrontiers global marketplace. 

*OnFrontiers is a global marketplace that connects approximately 50,000 world-class experts, assisting entrepreneurs in finding solutions to their business inquiries.

More information about the initiative - The Knowledge Network OnFrontiers. 

The consultations cover and are not limited to the following issues:

- Assessment and adaptation of the business model in connection with the war, including reconfiguration of production facilities and business processes in connection with relocation.

- Solutions in the field of marketing and promotion of goods or services to new markets in EU and other locations (logistics / market research).

- Adaptation of a product or service to new international market / adapting product labels so confirm with EU requirements.

- Change and adaptation of supply chains that were broken due to the war.

- Import/export substitution in the local and global markets previously occupied by russian and belarussian companies.

USAID Competitive Economy Program (CEP)