USAID Competitive Economy Program in Ukraine (CEP) supports startups, small and medium enterprises (SMEs), competitive industries on Ukrainian and international markets, fosters a better business enabling environment, and enabling Ukrainian companies to benefit from international trade. USAID CEP supports the development of select sectors that have the potential to grow rapidly, increase revenue, and generate investment and jobs in an environmentally sustainable way. CEP is focused on several key sectors — information technology (IT), furniture, tourism, film and creative industries, and food processing. A key CEP approach to fostering businesses in competitive sectors is to create opportunities to enhance business and export knowledge and skills and assure access to finance. Within the framework of the program, grants are provided to business support organizations, industry and business associations, and SMEs.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, сприяє створенню сприятливого бізнес-середовища та надає українським компаніям можливість отримувати вигоду від міжнародної торгівлі. USAID КЕУ підтримує розвиток окремих секторів, які мають потенціал для швидкого зростання, збільшення доходів та створення інвестицій і робочих місць у екологічно стійкий спосіб. CEP орієнтована на кілька ключових секторів — інформаційні технології (IT), меблі, туризм, кіно- та креативні індустрії, харчову промисловість. Ключовим підходом CEP до стимулювання бізнесу в конкурентних секторах є створення можливостей для покращення бізнесу та експорту знань та навичок, а також забезпечення доступу до фінансування. В межах програми гранти надаються організаціям з розвитку підприємництва, галузевим та бізнес-асоціаціям, та МСП.

Дата початку прийому заявок: 23 січня 2024 р.

Дата проведення інформаційної онлайн-сесії: 13 лютого 2024 р.

Кінцева дата подання письмових запитань: 19 лютого 2024 р.

Кінцева дата надання письмових відповідей: 22 лютого 2024 р.

Кінцевий термін подання заявок: 8 березня 2024 р.
 

Шановні Заявники!  

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку впроваджує компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», оголошує прийом грантових заявок на реалізацію заходів, спрямованих на підтримку та розвиток українських переробних підприємств у таких галузях: виробництво упаковки та пакувальних матеріалів, харчова промисловість, машинобудування та металообробка, текстиль, продукти для відновлення та відбудови (будівельні матеріали, вікна, двері, металоконструкції, електротовари тощо). Зокрема, гранти підтримуватимуть середні та великі підприємства з кількістю працівників понад 100 осіб та річним оборотом не менше 200 мільйонів гривень, діяльність яких сприяє розширенню існуючого виробництва, створенню нових інноваційних продуктів та модернізації виробництва, що призведе до створення нових робочих місць, збільшенню обсягу продажів як на внутрішньому, так і міжнародному ринках.

Програма USAID КЕУ очікує надати орієнтовно 10 000 000 доларів США шляхом присудження орієнтовно до 30 грантів, сума яких орієнтовно становитиме від 150 000 доларів США до 500 000 доларів США, залежно від обсягу діяльності та остаточних домовленостей із Програмою USAID КЕУ. Очікується, що кожен грант в рамках цього запиту триватиме до десяти місяців. Програма КЕУ надаватиме пріоритет проектам, у яких ресурси USAID поєднуються із внесками грантоотримувачів, де внесок складає від 30 до 50% від загального бюджету. 

Щоб подати заявку, заповніть, будь ласка, онлайн-форму на порталі управління заявками Submittable та дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних документів. Цей ЗПЗ, включно з інструкціями щодо заповнення заявки та шаблонами, доступний у форматі MS Word за посиланням: drive.google.com

Усі запитання щодо цього запиту слід надсилати на адресу grants@cepukraine.org до 19 лютого 2024 р. КЕУ надасть письмові відповіді на запитання через платформу Submittable.

Для підтвердження участі в інформаційній онлайн-сесії, будь ласка, заповніть реєстраційну форму за посиланням: Інформаційна онлайн-сесія щодо грантів для підтримки середніх та великих виробничих підприємств (google.com)  до 12 лютого 2024 р.  Програма КЕУ надасть посилання для участі в інформаційній онлайн-сесії лише тим заявникам, які зареєструвалися до зазначеного кінцевого терміну.
 

Діяльність, яка може бути підтримана в рамках цього ЗПЗ включає, але не обмежується, таким: 

  • Закупівля обладнання та/або устаткування для покращення процесів/продукції/технологій, а також послуги монтажу, пов’язаних з придбанням обладнання. Монтажні послуги не можуть включати будь-які види будівельних або інфраструктурних робіт як це зазначено у Розділі IV.A.2.  Перевага надаватиметься заявникам, які потребують обладнання, доступне на ринку України на момент закупівлі. Заявники повинні точно вказати у заявці кількість часу необхідного для закупівлі обладнання або устаткування. КЕУ залишає за собою право відхилити будь-яку заявку, якщо процес імпорту обладнання є довшим за чотири місяці. 
  • Діяльність, пов’язана зі запуском виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту за допомогою обладнання та устаткування, придбаного в рамках цього гранту. 
  • Підтримка діяльності сталих підприємств, які вже мають продуктову лінійку, тобто тих, які не є стартапами, що тільки починають свій шлях на ринку. Розробка прототипів інноваційного обладнання не може бути підтримана в рамках цього ЗПЗ.  
  • Діяльність, пов’язана зі виходом на нові ринки та/або розширенням існуючих.


 

Подані заявки повинні чітко пояснювати, яким чином запропоновані закупівлі та/або діяльність сприятимуть досягненню принаймні одного з наведених нижче ключових індикаторів:  

  1. Кількість працевлаштованих людей (повна зайнятість на щонайменше 12 місяців), а також кількість збережених робочих місць, із розподілом на чоловіків, жінок і ВПО. Пряма та непряма зайнятість (зайнятість, створена в галузі).
  2. Вартість додаткових продажів у доларах США внаслідок упровадження грантової підтримки.    
  3. Кількість підприємств, які розширили свої експортні ринки за підтримки USAID.
  4. Обсяг власних інвестицій у доларах США у розвиток бізнесу внаслідок упровадження грантової підтримки.


Співробітники Програми USAID КЕУ та Кімонікс не можуть вимагати, а заявникам забороняється пропонувати будь-які гроші, виплати, комісійні, кредити, подарунки, винагороди, матеріальні цінності або компенсацію з метою отримання переваг або за неналежне прихильне ставлення, пов’язане з цим запитом. Про будь-який неправомірний запит від співробітника проекту слід повідомити Керівнику Проекту або на електронну пошту BusinessConduct@chemonics.com.  

Applications will be received in two batches, with the following deadlines: 

1st Batch – due on December 26, 2023

2nd Batch – due on March 15, 2024

Dear Applicant,

The State Institution “Entrepreneurship and Export Promotion Office” with the support of the USAID Competitive Economy Program offers small and medium enterprises (SMEs) support in restoration and development of their enterprises in Ukraine in the realities of wartime by providing specialized consulting services - sessions with international business experts at the OnFrontiers global marketplace. 

*OnFrontiers is a global marketplace that connects approximately 50,000 world-class experts, assisting entrepreneurs in finding solutions to their business inquiries.

More information about the initiative - The Knowledge Network OnFrontiers. 

The consultations cover and are not limited to the following issues:

- Assessment and adaptation of the business model in connection with the war, including reconfiguration of production facilities and business processes in connection with relocation.

- Solutions in the field of marketing and promotion of goods or services to new markets in EU and other locations (logistics / market research).

- Adaptation of a product or service to new international market / adapting product labels so confirm with EU requirements.

- Change and adaptation of supply chains that were broken due to the war.

- Import/export substitution in the local and global markets previously occupied by russian and belarussian companies.

USAID Competitive Economy Program (CEP)